jump to navigation

Om ryssländska byggen av järnvägar, gasledningar och järnridåer februari 25, 2007

Posted by Friskytten in Demokrati, Utrikes.
add a comment

Jag vill starkt rekommendera Per T. Ohlssons utmärkta krönika i dagens Sydsvenskan: En man steg på tåget. Ohlsson skriver mycket träffsäkert och förtjänstfullt om den oroande utvecklingen i Ryssland. Följande stycke säger egentligen allt:

Nästa års presidentval är dock en ren formalitet. Det ryska demokratiexperimentet är avslutat. Parlamentet har kuvats. Det finns inget oberoende rättsväsende och inga oberoende nationella TV-kanaler. Regionala överhuvuden utses inte längre i val utan av presidenten. Putin har gjort Ramzan Kadyrov till ledare i Tjetjenien. Kadyrovs milis anklagas för grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Det var hans verksamhet som journalisten Anna Politkovskaja höll på att granska när hon mördades.

Våld och trakasserier med rasistiska förtecken hör till vardagen. I höstas, när en spionaffär lett till starka spänningar mellan Moskva och den västvänliga regeringen i Georgien, svarade Ryssland med att deportera hundratals georgier och tvinga georgiskägda företag att slå igen. Skolpersonal beordrades lämna in listor på elever med georgiska namn. Det civila samhället bryts sönder.

I München varnade Putin för ”en värld där det bara finns en herre, en härskare”. Den världen finns redan. I Ryssland.

Ohlsson tar bladet från munnen och säger som det är: Ryssland är de facto inte en demokrati. Landet bör behandlas därefter. Det är mot bakgrund av detta som det planerade bygget av en rysk gasledning genom Östersjön ska ses, men trots att utrikesdeklarationen uppmärksammade den oroande utvecklingen i Ryssland var utrikesminister Bildt tyst i fråga om gasledningen. Herr utrikesministern borde särskilt läsa och begrunda Ohlssons krönika. Vilka förtjänster en rysk gasledning än må ha väger argumenten mot att låta den byggas en demokratiskt tvivelaktig och makthungrig f.d. supermakt. Ohlsson har förstått detta:

Gasledningen är helt enkelt ett led i Rysslands strävan att återta gamla sovjetiska positioner i Östersjöområdet. Det ligger inte i Sveriges intresse: Rysslands förlust var ju Sveriges största säkerhetspolitiska vinst i modern tid.

Annonser

Vi är alla djur! februari 21, 2007

Posted by Friskytten in Ideologi och idédiskussion, Utbildning och forskning.
add a comment

Missa för övrigt inte diskussionen kring professor Annica Dahlströms kontroversiella bok ”Könet sitter i hjärnan”. Boken kritiseras av en nyutexaminerad läkare, en student och två forskare på DN debatt: Påhittade fakta om könsbiologi utgör missbruk av forskarroll. Annica Dahlström svarar: Långt färre kvinnliga än manliga genier. En intressant och talande diskussion förs på bloggen Blogge Bloggelito: Könsbiologin gäller alltjämt.

Det intressanta i den här debatten är inte på vilka punkter Dahlström har rätt och fel (mitt personliga intryck, efter att ha sett debatten, men inte läst boken, är att Dahlström i sin grundläggande redogörelse för vetenskapsläget väsentligen har rätt, men att det inte finns stöd för hennes långtgående utomvetenskapliga slutsatser), utan hur debatten förs. Den visar nämligen hur otroligt politiserat ett forskningsområde kan bli, och hur uppfattningar och slutsatser formas utifrån ideologi att en sansad debatt om vetenskapliga resultat nära nog blir omöjlig. Jag hörde en debatt mellan Dahlström och Chrapkowska i radion igår, och det var bland det mest erbarmerliga jag har hört, från båda deltagarna. Det var en dålig politisk diskussion, snarare än den goda vetenskapliga det borde ha varit. Det är inte svårt att finna politiska motiv på båda sidor.

Och den mest träffande observationen i sammanhanget står Nerikes Allehanda för (via Dick Erixon), Biologi och politik bör inte blandas ihop:

Det är trist att denna motsättning mellan det politiskt önskvärda – ett jämställt samhälle – och det vetenskaplig korrekta – att det trots allt finns biologiska skillnader mellan könen – ska behöva stå i motsatsförhållande till varandra. Om forskningen kan belägga aldrig så många skillnader mellan män och kvinnor är det egentligen oväsentligt ur ett politiskt perspektiv. Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter och ska alltid bedömas efter personliga kvaliteter och inte efter kön.

Tyvärr finns det de som inte kan hålla isär begreppen. Det lägger ett löjets skimmer över den politiska kampen för bättre jämställdhet om kritiken mot den medicinska vetenskapen förs med ideologiska förtecken. Det är illa om forskningen politiserades ytterligare.

Just så! Det är ett problem i sig när forskningen fängslas av politiska krav. Och framför allt: Mäns och kvinnors lika värde och rätt till jämställdehet och individuell behandling med respekt för integriteten har inget med eventuella statistiska biologiska skillnader mellan gruppen män och gruppen kvinnor att göra. Jämställdhet handlar om respekt för den enskilda människan, att hon aldrig ska särbehandlas på grund av sitt kön.

Nu ska det splittras igen februari 21, 2007

Posted by Friskytten in Media.
add a comment

Dags för en ny splittringsrubrik i dagens SvD: Vårdgarantin splittrar alliansen. Vid närmare läsning av artikeln visar det sig handla om att folkpartiet och centern vill skärpa vårdgarantin så att väntetiden får vara max en månad, medan moderaterna och kristdemokraterna vill hålla kvar nuvarande tre månader ett tag till. Konstigare än så var det inte. Inga hot om att lämna regeringen, inga ultimativa krav, bara något olika åsikter i en sakfråga mellan koalitionsregeringens fyra partier. Och Svd talar om att regeringen splittras! Varför? Har Sveriges journalister fortfarande inte förstått att koalitionsregering innebär att olika partier, men något olika uppfattning om politikens detaljer samarbetar? Att man då och då har lite olika uppfattning och förhandlar om saker ligger liksom i sakens natur. Som vanligt silar media mygg och sväljer kameler när det gäller relativt små åsiktsskillnader mellan de borgerliga partierna respektive de avgrundslika klyftor som på vissa områden finns mellan vänsterpartierna. Man blir så trött.

Vad händer förresten … februari 14, 2007

Posted by Friskytten in Partipolitik.
add a comment

… i folkpartiledningen? Jag har haft en känsla ett tag av att nästa mål för medias krypskytte är Lars Leijonborg. Senast idag skriver Sydvenskan i en notis på ledarsidan att Metro hävdat att det finns planer på att tvinga bort Leijonborg redan vid nästa landsmöte i september. Det är väl utan tvekan så att det finns intern kritik mot Leijonborg, dels för dataintrångsdebaclet (befogat, men knappast tillräckligt för att fälla honom), dels för valresultatet (delvis obefogat, eftersom en stor del av folkpartiets tapp torde bestå av moderater som inte trodde på Bo Lundgren, men nu har återvänt till moderpartiet). En annan, lite mer obehaglig, tanke är att de vänstersocialliberala i partiet som fått stå tillbaka under Leijonborgs något mer konsekvent liberala politik, drömmer sig tillbaka till den tid då partiet vurmade för regeringssamarbete med socialdemokraterna. Det var under den tiden som vi fick en hel uppvisning i social ingenjörskonst från folkpartiet. Det var också på den tiden som väljarsympatierna svek som mest.

Men det är inte utan att jag får en känsla av att en vänstersväng i folkpartiets politik skulle applåderas på vissa håll i media. Det är inte så länge sedan t.ex. Sydsvenskans ledarsida mycket starkt tog ställning för liberal socialism i form av socialdemokratisk-folkpartistiskt samarbete. Kan den nyvunna liberalismen överleva och stärkas i folkpartiet? Och vem driver egentligen utvecklingen?

Rysk idioti februari 14, 2007

Posted by Friskytten in Utrikes.
add a comment

Radion meddelar att Carl Bildt ställer sig helt okritiskt ställer sig odelat positiv till den planerade ryska gasledningen genom Östersjön, genom den svenska ekonomiska zonen, och menar att Sverige på alla sätt bör underlätta för denna ledning. Rysslands ambassadör fick häromdagen spel i Ekot kallade dem som hyser tvivel beträffande det välbetänkta att släppa in en rysk gasledning, med vidhängande underhållsstrukturer och militär på svenskt territorium för idioter. Herr ambassadören må ursäkta, men Ryssland har på senare tid inte precis gjort sig känt för demokratisk och säkerhetspolitisk pålitlighet. Snarare framstår det som att det är utrikesminister Bildt som blivit en rysk idiot, närmare bestämt en sådan som Lenin på sin tid kallade ”nyttiga idioter”, och därmed besannar en del av de farhågor somliga av oss gav uttryck för när han i höstas utsågs till utrikesminister. Bildts sakkompetens är det naturligtvis inget fel på, men det finns ibland anledning att undra om han verkligen har perspektiv på sitt uppdrag som utrikesminister för konungariket Sverige.

Samtidigt skriver Sydsvenskan en av sina mest träffsäkra ledare på länge: Idioti på ryska. Läs och begrunda, herr utrikesministern!