jump to navigation

Nu har jag tröttnat september 8, 2007

Posted by Friskytten in Dagspolitik, Ideologi och idédiskussion.
2 comments

Jag röstade borgerligt i 2006 års val. Jag inbillade mig inte att det skulle innebära någon liberal revolution, men jag såg med viss tillförsikt fram emot att den socialdemokratiska hegemonin och det socialdemokratiska problemformuleringsprivilegiet skulle brytas. Alliansen var en bra idé. Vi fick ett verkligt borgerligt regeringsalternativ. Fredrik Reinfeldt verkade vara en rätt bra statsministerkandidat, och han hade helt rätt i att styra moderaterna bort från det styva kamrerstänkande och begränsat trovärdiga politik som präglat partiet under Bo Lundgren. En viss ideologisk stringens kunde man väl vänta sig även från de nya moderaterna, tänkte jag. Det viktiga var ju en allmänborgerlig politik, för någon omedelbart liberal omdaning var knappast vare sig möjlig eller önskvärd, och avgjort mindre viktig än att låta andra tankar än de socialistiska styra Sverige. Jag har i mångt och mycket stött alliansregeringen, och framför allt försvarat den mot vad jag anser vara rätt osakliga angrepp både beträffande sammanhållningen och enskilda ministrar. Jag trodde att den här regeringen skulle ha förmågan att bygga ett förtroende som tidigare borgerliga regeringar saknat.

Men jag hade fel. Regeringen har inte infriat några förväntningar, och nu har det faktiskt gått ett år sedan valet. Den här borgerliga regeringens politik är nästan omöjlig att skilja från den socialdemokratiska. På område efter område har regeringen i allmänhet och moderaterna i synnerhet helt och hållet tagit över den socialistiska politik som vi väljare faktiskt röstade bort för ett år sedan. Först tog man över en gammal unken socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik, genom att inte våga ta debatt med (s) och LO. Man har konsekvent undvikit att förklara poängen med de hyggligt liberala åtgärder man trots allt vidtagit. Man har tagit över Bodströms gamla avlyssningsförslag utan att ägna en tanke åt liberala grundvärderingar kring personlig integritet. I EU-politiken lägger man sig platt för alla förslag som kommer från Bryssel, oavsett hur mycket de går emot liberala idéer. Man har inte klarat av att stå upp för elementära demokratiska värden såsom yttrandefrihet på en entydigt sätt. Droppen kom i och med Odenbergs avgång som försvarsminister. Det har därmed blivit tydligt att man även på detta område gått över på vänster planhalva. Ja, faktum är att de tongångar som hörts de senaste dagarna tyder på att man inte nöjt sig med att än en gång bli socialdemokrater, utan har antagit ett perspektiv som hittills mest företrätts av de i försvarssammanhang fullständigt verklighetsfrämmande partierna (v) och (mp). Landets försvar är statens främsta uppgift. Gör den inget annat ska den åtminstone göra detta. Effektivisera gärna i försvaret, vi ska inte slösa med skattemedel, men så länge vi har hundratals statliga myndigheter vars existensberättigande är minst sagt tvivelaktigt finns det inget försvar för den politik man nu för gentemot försvaret.

Nej, Alliansen, det här duger inte. Det var inte det här vi röstade för förra hösten. Den här regeringen duger inte. Den klarar inte av att styra landet. Den klarar inte av att stå upp för sina egna värden. Mitt tålamod är slut. Liksom uppenbarligen flera andras.

Annonser

Sjukt april 14, 2007

Posted by Friskytten in Dagspolitik.
3 comments

Den borgerliga regeringen har väntas lägga förslag om att arbetsgivare ska kunna begära sjukintyg från första sjukdagen. Hade detta varit en åtgärd för att stävja sjukförsäkringsfusk hade förslaget varit förståeligt, om än knappast bra, men nu lägger man istället fram det, säger man, av omsorg om de anställdas hälsa, för att man ska identifiera dem som har t.ex. ofta återkommande ”förkylningar” som i själva verket är allergi. Omsorgen är möjligen lite rörande, men lika fullt missriktad. Resultatet av detta kommer istället att bli en högre sjuknärvaro på våra arbetsplatser, då den som bara är förkyld kanske inte bryr sig om att gå till läkaren. De som å andra sidan går till läkaren kommer att ta upp ett redan mycket snålt antal akuttider på våra vårdcentraler, trots att de vet att det bara är en vanlig enkel förkylning som läker ut på ett par dagar. Istället får de som verkligen behöver läkarhjälp vänta ännu längre på den, och det kommer att bli ännu mer omöjligt att komma fram på telefon till vårdcentralerna, och det är ingen vågad gissning att den ökade belastningen kommer att leda till ett sämre mottagande när man väl kommit fram.

Vi får hoppas att de flesta arbetsgivare är mer förståndiga än hjärnorna bakom detta förslag. Trots allt är det bara ett tillstånd för arbetsgivaren att begära sjukintyg från dag ett, inte ett tvång.

Och jag kan inte komma ifrån känslan av att den officiella motivering till förslaget är en täckmantel. Antagligen handlar det i grund och botten trots allt om sjukförsäkringspengarna, och då hade det åtminstone varit ärligare att kalla det en antifuskåtgärd. Det är en anständighet man rimligen bör kunna begära av vilken regering som helst, men i synnerhet denna, med tanke på den resonerande stil som vann valet.