jump to navigation

Rappt och rätt april 17, 2007

Posted by Friskytten in Demokrati, Rättsväsende.
1 comment so far

Så har Landskronarapparna Emilush & Caustic blivit frikända. Bra. Det är visserligen både barnsligt, korkat och provocerande att rappa om att ”hela Landskrona hatar polisen” och att man ska ”starta krig mot grisarna”. Jag hade också blivit upprörd om jag var polis. Faktum är att jag tycker att det rent moraliskt är en smula upprörande trots att jag inte är polis, och texten förstärker bara min avsky mot hip-hopens gangsterkultur. Men som lagmannen i målet uttryckte saken i Sydsvenskan: ”Visst blir man förargad, men jag blir förargad när jag tittar på valdebatterna också och det är inte heller olagligt”. Rätt så! Yttrandefriheten är viktigare än vilka som blir förargade över att man utnyttjar den.

Det är glädjande att det inom rättsväsendet i alla fall fortfarande finns ett försvar för den grundlagsstadgade yttrandefrihet som det är så populärt att vilja avskaffa numera, eftersom någon annars kan råka säga något som gör att någon annan känner sig ”kränkt”.

Annonser

Orwell hade fel januari 25, 2007

Posted by Friskytten in Demokrati, Ideologi och idédiskussion, Rättsväsende.
1 comment so far

Den första dystopiska roman jag läste var George Orwells ”1984”, om ett samhälle som övervakar varje människans minsta steg. Det är skrämmande bild som socialisten Orwell målade upp av det som han såg som riskerna med socialistiska samhällen, såsom de faktiskt såg ut i t.ex. Östtyskland. De dystopiska framtidsåret i Orwells skildring är 1984.

Men Orwell hade fel. Året då övervakningsstaten var ett faktum blev inte 1984, utan 2007. I allt annat hade han väsentligen rätt. Visserligen blev det inte i ett totalitärt samhälle, och det är utan Orwells litterära dramatik och pedagogiska övertydlighet, men det totala övervakningssamhället upprättas här och nu lika fullt. Nu har försvarsminister Mikael Odenberg presenterat ett förslag som ska ge Försvarets Radioanstalt — för övrigt är en militär enhet, och inte en del av rättsväsendet — rätt, i praktiken uppdrag, att till det som kallas avlyssning i kabel, d.v.s. att avlyssna all tele- och datatrafik som passerar in i och ut ur landet. Som modern kommunikation fungerar innebär det i praktiken att precis allting alla svenska gör på internet ska avlyssnas. Och detta utan att finns minsta misstanke om brott eller andra säkerhetshot. Och utan de domstolsbeslut som krävs för polisiär avlyssning idag. Och när detta steg väl är taget är det knappast särskilt långt till allmän avlyssning även av alla telefonsamtal inom landet.

Alla, inklusive du och jag, kommer att avlyssnas och övervakas. Det här är på riktigt nu.

Odenberg lämnar självklart vaga löften om att integriteten inte är hotad av detta. Det är antingen en ren och skär lögn, eller så har Odenberg ingenting lärt och ingenting förstått. Vet Odenberg vad integritet innebär? Jag tvivlar. Redan det faktum att avlyssningen sker är ett intrång i integriteten, alldeles oavsett vad det senare blir av informationen. Odenberg försäkrar oss att Försvarets underrättelsenämnd ska bestämma vad FRA får leta efter, och det ska finnas ett integritetsskyddsråd vid FRA. Men det innebär ju att integriteten utlämnas helt åt övervakarnas godtycke! Integriteten är skyddad bara så länge övervakarna inte anser att de behöver just den informationen. Det är inte ett skydd, det är en rökridå. Och all erfarenhet visar att alla system för övervakning och inhämtning av personlig information kan och kommer att missbrukas. Odenbergs avsikter är säkert helt ärliga, men tyvärr garanterar det ingenting när övervakningen väl är på plats (ett faktum som Anders R Olsson påminde om i sin exposé över dagens journalistik).

Det är hög tid för alla, i synnerhet för oss som röstade borgerligt, att tillskriva våra riksdagsledamöter och statsråd och kräva att Odenbergs lagförslag dras tillbaka eller fälls i kammaren.

Varför ljuger polisen? december 3, 2006

Posted by Friskytten in Rättsväsende, Va' i ... !?.
1 comment so far

Det har blivit dags för mig att skaffa ett nytt pass, och jag surfade därför in på Polisens hemsida för att ta reda på information om vilka handlingar som behöver tas med till passexpedition, samt vad som i övrigt gäller för de nya passen. Att information om tider, handlingar och procedurer finns lätt tillgängligt via internet är naturligtvis bra. Likaså är det bra att man har information om hur passen med datachip fungerar, samt svar på några vanliga frågor. Men varför blandar man in vilseledande information och rent skitsnack?

Jodå, det är sant, polisen snackar skit i sin passinformation. Utan vidare efterforskningar finner jag direkt missledande information på två ställen:

Varför måste fotot tas på passexpeditionen?

Fotografering på passexpeditionen säkrar framförallt kvaliteten på fotot men utesluter också risken för personväxling, där en person använder sig av någon annans foto i syfte att skaffa sig ett pass på olaglig väg.

Det senare är naturligtvis alldeles sant, och möjligtvis ett gott skäl, i den mån detta är ett stort problem som inte kan lösas på annat sätt. Att det skulle säkra kvaliteten på fotot är däremot helt enkelt osant. Poliser är inte tränade fotografer. De flesta förmodligen inte ens goda amatörer (i den mån polismannen ifråga inte råkar vara just fotointresserad). Att fotografera är en konst. Det handlar inte bara om rent teknisk kvalitet på bilderna, utan också om att komponera bilden, och att få den som fotograferas att se naturlig ut på fotot. Detta är minst lika viktigt som bildens tekniska kvalitet för att få ett välliknande foto. Det är en förmåga som måste övas upp genom ett genuint intresse. Att påstå att en polisman utan fotografisk träning tar bättre bilder än en utbildad porträttfotograf (vilket är vad polisen de facto påstår) är som att påstå att polisens bilar fungerar bättre om de byggs av en slumpmässigt vald polisman, än av en bilkonstruktör. Med samma resonemang borde polisiära uppgifter utföras av bagare.

Datachippet

Informationen på chippet skyddas av en säkerhetsmekanism. För att öppna chippet måste passet först lämnas över till passkontrollanten. Kontrollanten läser av de maskinläsbara raderna nederst på passets personsida. Informationen används som en nyckel för att öppna och läsa av chippet. Det går inte att läsa av chippet genom att använda avlyssningsutrustning.

Detta leder oss att tro att all information som finns på chippet är fullständigt säker och aldrig kan hamna i orätta händer. Men det är heller inte sant. Datachippet kan läsas av på upp till tio meters avstånd. Informationen är förvisso krypterad, men alldeles nyligen kritiserade experter vid Karlstads universitet krypteringen för att vara för svag. Till yttermera visso är det så att varje gång chippet blir avläst kan alla data som finns där lagras, behandlas och föras vidare. Även om detta sker vid en helt legitim passkontroll finns det inga garantier för vad som händer med informationen. Tidigare var passet ett dokument som lät oss passera nationsgränser, med tillhörande registrering av gränspassagen. Idag är passet ett enda stort fingeravtryck som vi lämnar överallt där passet blir avläst, och detta fingeravtryck innehåller allt mer personlig information, i form av digitala bilder och, i framtiden, ytterligare biometriska data. Naturligtvis är det inte Polismyndighetens sak att spekulera i hur informationen används, men varför försöker man ge sken av att informationen är säkrare än den är?

Det här är inte en kritik mot de nya passen i sig, och inte heller en kritik i sig av de rutiner för passutlämning som finns. Det är möjligt att allting kan motiveras alldeles utmärkt. Men när jag upptäcker sådana här saker dyker frågan osökt upp: Varför vill man inte att vi har så korrekt och saklig information som möjligt? Varför ljuger den myndighet som ska garantera vår trygghet för oss?

Ett lästips till november 28, 2006

Posted by Friskytten in Ideologi och idédiskussion, Rättsväsende, Utrikes.
1 comment so far

För den som händelsevis undrar varför jag och flera andra bloggare, inte minst på den liberala kanten, är så angelägna om att diskutera och kritisera övervakningssamhällets framväxt vill jag varmt rekommendera läsning av följande text, där Wille på ”The Libertarian In Room 101” sammanfattar detta på ett förträffligt sätt:

”Storbritannien goes ‘Minority Report'”

Glöm inte att följa länkarna! Och ta dessutom gärna en till på två senare poster på samma blogg: ”Dokumentär: ‘Suspect Nation'” och ”Brittisk polis vill stoppa protester som ‘förolämpar'”.

Läsvärt! november 27, 2006

Posted by Friskytten in Demokrati, Ideologi och idédiskussion, Rättsväsende.
add a comment

Det har uppstått en liten, men mycket belysande, diskussion på Sydsvenskans debattsida ”Aktuella frågor”. Idag svarar Pär Ström statsvetaren Mikael Sundström, som här om dagen kritiserade Ströms rapport ”Med storebror i uppfinnarverkstan” (publicerad hos Stiftelsen Den nya välfärden), om nya tekniker på vägen mot övervakningssamhället. Mycket läsvärt!

Sundströms kritik: ”Principlös strategi”
Pär Ströms svar: ”Värna privatlivet”
Pär Ströms rapport: ”Med storebror i uppfinnarverkstan”

Nej, man måste inte stå ut med vad som helst november 25, 2006

Posted by Friskytten in Media, Rättsväsende.
add a comment

Tryckfrihetsjuryn vill fälla Expressens ansvarige utgivare för förtal av normalgraden för tidningens osanna påstående att skådespelaren Mikael Persbrandt tagits in på klinik för akut alkoholförgiftning (publicerat tillsammans med redogörelser för fylleskandaler). Men påståendena var osanna. Persbrandt har inte varit akut alkoholförgiftad, och inte tagits in på den angivna kliniken, och inte heller på någon annan klinik.

Juryns utslag är bra. Bra därför att man inte vill fälla för grovt förtal, som åklagarsidan yrkat; grovt förtal måste vara förbehållet osanna anklagelser av betydligt grövre art än alkoholproblem, som t.ex. brottsliga handlingar. Bra också därför att juryn vill fälla. Det är alldeles uppenbart att Expressen varit mer intresserad av att smutskasta Persbrandt än att publicera sanna och sakliga nyheter. Påståendet att Persbrandt tagits in på klinik hade inte varit svårt att kontrollera. Det måste vara tillåtet för tidningar att av misstag eller slarv publicera sådant som visar sig vara osant, men det tycks inte vara det det rört sig om i det här fallet (bland annat eftersom uppgifterna torde ha varit lätta att kontrollera). Man kan från Expressens sida inte heller ha varit omedveten om att uppgifterna är kränkande för Persbrandt. Juryns utslag visar att även kända skådespelare har rätt till ett privatliv, och, framför allt, har rätt att begära att det som media säger om dem ska vara sakligt och sant. Även skådespelare är människor, och ska behandlas med respekt för individen. Sensationspressen tycks inbilla sig att individers privatliv och personliga problem är tillgängliga för att exploateras utan hänsyn till konsekvenserna. Så är det inte.

Det finns gränser för hur man får behandla människor. Kanske är det särskilt viktigt att påpeka detta, när vi yttrandefrihetsfundamentalister ägnar oss åt att försvara rätten att publicera fåniga teckningar av profeter. Till skillnad från lagar som kringskär yttrandefriheten genom att skilja på folk och folk, åsikter och åsikter och livsåskådningar och livsåskådningar, är förtalslagen bra och viktig, då den värnar rätten till privatlivet och integriteten.

Blir du buggad, lilla vän? november 17, 2006

Posted by Friskytten in Rättsväsende.
add a comment

Moderaterna och folkpartiet försöker nu i regeringen driva igenom det gamla förslag om avlyssning som utarbetades under den socialdemokratiska regeringen och stöddes av just (s), (m) och (fp). Det handlar om att polisen ska ges tillstånd att avlyssna i förebyggande syfte. Det innebär alltså att polisen ska ges tillstånd att avlyssna dem som man tror kan komma att begå brott, d.v.s. utan att någon brott begåtts och utan att någon brottsmisstanke finns.

Till sådant bör vi säga ett mycket bestämt nej! Tack och lov sätter sig centern och kristdemokraterna på tvären. Det är bra. Stå på er!

När statsmakten ges utrymme att avlyssna och övervaka medborgarna utan att det finns en konkret brottsmisstanke, då har vi övergett rättsstaten till förmån för övervakningsstaten. Då finns ingen personlig integritet längre. Från övervakningsivrarna hörs den vanliga klagosången och de vanliga löftena:

Folkpartiets Cecilia Wigström, tycker fortfarande att exempelvis kriminella motorcykelgäng ska kunna avlyssnas även om det inte pågår någon förundersökning.

– De här gängen växer i antal och de ger sig på och hotar vittnen. De hotar både åklagare och domare. Det är en attack mot rättsväsendet och vår rättsapparat, säger hon.

Det är alltid samma visa när kraven på nya befogenheter för övervakning lyfts fram: ”Vi vill kunna försvara oss mot grovt kriminella som hotar vittnen, etc., etc. Naturligtvis är det bara dessa brottslingar som ska övervakas, för att vi ska se när de begår brott. Vanliga människor med rent mjöl i påsen har ingenting att frukta.” Så låter det. Men det är inte sant. Avsikterna är säkert precis så ärliga, men alla möjligheter att bevaka och registrera människors aktiviteter kan och kommer att missbrukas, det är vad erfarenheten säger. Poängen är inte att jag inget behöver frukta om jag har rent mjöl i påsen. Poängen är att intill dess att det finns misstanke om brott ska polisen ge tusan i vad jag har för mjöl i min påse. Dessutom, innan brott har begåtts finns per definition ingen brottsling. Ja, Cecilia, den organiserade brottsligheten attackerar rättsväsendet. Ditt förslag är ännu en attack mot den personliga integriteten och rättsstaten.

SD och de politiserade domstolarna november 14, 2006

Posted by Friskytten in Demokrati, Rättsväsende.
add a comment

Jag sitter och lyssnar på P1 Morgon över min mugg morgonkaffe. Idag är upprördheten stor över att Sverigedemokraterna här i Region Skåne kommer att få utse 20 av ca. 300 nämndemän i länsrätten, som bland annat kommer att avgöra mål i Migrationsdomstolen, den domstol där fall som överklagats från Migrationsverket hamnar. Diskussionerna går om huruvida dessa processer kommer att vara rättssäkra när nu Sverigedemokrater kan ta plats där. Naturligtvis är det obehagligt att invandrarfientliga politiker ska sitta och avgöra i känsliga asylärenden, även om det i princip är lagboken, inte partiprogrammet, som ska ligga till grund för bedömningarna. De upprörda presenterar inga lösningar, utan tycker bara att allt nu är så förfärligt (själv har jag svårt att vara mer upprörd över en eller annan Sverigedemokrat än politiker på yttre vänsterkanten). Mer sansad är migrationsministern, som helt riktigt konstaterar att vi har haft allmänna val i Sverige och att detta i demokratisk ordning blivit valresultatet, och då kan vi inte börja ändra demokratins regler i efterhand bara för att för att vi inte gillar valresultatet.

Men Sverigedemokrater i domstolarna är inte problemet utan symptomet. Problemet är det i grunden sjuka nämndemannasystemet, där nämndemännen utses av de politiska partierna. Henrik Alexandersson har under lång tid uppmärksammat problemet med de politiserade domstolarna, och även Johan Ingerö har bloggat om sina erfarenheter som folkpartistisk nämndeman. Tanken med nämndemannasystemet är att nämndemännen ska vara folkets representanter, men i och med att partipolitiskt engagemang i praktiken krävs för att bli nämndeman, medan grundläggande juridisk orientering inte är det, är det istället de politiska partiernas arm in i den dömande makten. Montesquieu skulle vända sig i sin grav. När Sverigedemokrater sitter och bestämmer över asylsökandes öde är inte problemet att ett parti efter ett demokratiskt val behandlas som alla andra partier. Problemet är att domstolarna politiserats, och därmed ger politiker (även Sverigedemokrater) tillgång till rättsväsendet.

Det är hög tid att avpolitisera vår domstolar. Ut med partipolitikerna. Samtliga. Nu!