jump to navigation

Ibland bör en politiker göra det som är rätt april 5, 2007

Posted by Friskytten in Ideologi och idédiskussion, Media, Skatter.
2 comments

Sydsvenskan ägnar idag sin huvudledare, Den dyre Hägglund, åt att sabla ner kristdemokraterna. Varför? Av tonen i texten att döma handlar det mest om att jävlas med (kd) på ren princip (eller vad sägs om formuleringar som ”en av få [frågor] som fick väljare att överhuvudtaget överväga att lägga sin röst på kristdemokraterna”, som om Sydsvenskans ledarredaktion visste allt om varje väljares tankar, och som om (kd) drivit endast en fråga med potential att gå hem hos väljare).

I sak handlar det om slopandet av fastighetsskatten. Enligt Sydsvenskan är det ”dyrt, dumt och dåligt”. Anledningen till det påstås vara att slopandet av fastighetsskatten kan leda till minskad rörlighet på bostads- och arbetsmarknaderna, samt till högre huspriser. Per Nuder kallas in som stödtrupp: ”Ena veckan tar de bort förmögenhetsskatten, andra veckan fastighetsskatten.” Sydsvenskan fyller på med att Nuder förvisso har fel om förmögenhetsskattens värde, men anser att ”han har en poäng vad gäller den fördelningspolitiska profilen som följer på en avskaffad fastighetsskatt.” Ursäkta Sydsvenskan, men hur tänker ni nu? På vilket sätt skulle fastighetsskatten vara mer rättvis än förmögenhetsskatten ur fördelningspolitiskt perspektiv? Någon förklaring ges inte, för det är tydligen självklart. Och det är det ju, om man utgår från högskattesamhället som Utopia. Då motiveras förmögenhetsskattens avskaffande av att den tvingar kapital ur landet och därmed ”förstör med välfärd än den skapar”, för att tala med PO Edin.

Fast är mängden skattekronor till offentlig välfärd alltid ett rimligt mått på en skatts berättigande? Knappast. Fastighetsskattens avskaffande kan måhända inte motiveras med socialdemokratisk fördelningspolitik, men framför allt är det inte den måttstocken som ska användas.

Fastighetsskatten är en djupt orättfärdig och orättvis skatt. Orättfärdig därför att den beskattar ett bundet kapital för en imaginär inkomst (man har motiverat fastighetsskatten med det högre pris man skulle få vid en försäljning, men för det första är det inte en realiserad vinst förrän försäljningen görs — och då utgår reavinstskatt — för det andra händer det att fastigheter minskar i värde). Grundprincipen för beskattning måste vara att endast producerat mervärde kan beskattas. Fastighetsskatten är orättvis därför att den är okorrelerad till inkomster och kan i värsta fall tvinga människor från hus och hem för att huset de en gångköpte plötsligt hamnat i ett attraktivt läge.

Därför ska fastighetsskatten bort. Det leder sannolikt till en annan dynamik på bostadsmarknaden (även om jag tvivlar på att rörligheten minskar), men det behöver inte i längden vara av ondo. Ibland måste politiker göra det som är rätt, för att det är rätt, snarare än att sitta stilla i högskattebåten av rädsla för virvlar kring årorna i finanspolitikens sjö.

Annonser